7. ročník Konference pracovníků PPP a SPC KHK

Základní informace

Datum: 25. – 28. 4. 2023

Místo: Resort Hotel Kraskov

zdroj: https://www.hotelkraskov.cz

Motto

Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne.“ 

Václav Havel 

Před třemi lety jsme dali naší práci jasnou vizi a zahájili náročnou cestu k jejímu naplnění. Pokračujeme a zveme všechny, kdo se chtějí na této cestě nadále spolupodílet, ke společnému setkání.

Rychlý přehled odborného programu a registrace na volitelné bloky

25. 4. ÚTERÝ
Setkání s osobností

17.00 – 19.00

profesionální fotograf Jan William Drnek

Moterátoři: Mgr. Lukáš Nálevka a Mgr. Veronika Brychtová

27. 4. ČTVRTEK
Program ve skupinách

9:00 – 12:30

A

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Diagnostika gramotnostních dovedností u dětí ml. školního věku

PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.: Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků

B

Mgr. Zuzana Eliášová:

Možnosti psychologické intervence v poradenském zařízení 

C

Intervizní setkání týmu Centra metodické podpory

moderuje Mgr. Jitka Musilová

(pro metodiky prevence) 

26. 4. STŘEDA
Společný program 

9:00 – 10:30

Dr. Michaela Karsten: Cesta k výborné paměti

10:45 – 12:15

MUDr. Jaroslav Matýs: Deprese a úzkosti u dětí v době postcovidové (postinfekční organická porucha nebo důsledek digitální závislosti a přetížení?)  

13:30 – 15:00

doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.: Dospívající a dospělí se SPUCH 

Program v sekcích

15:30 – 18:30

A

 doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.:

Kariérové poradenství pro klienty se SPU

B

PhDr. Jan Svoboda:

Drzost, lenost, nízká motivace k činnostem a ověřené způsoby jejich řešení

C

Mgr. Veronika Brychtová, Mgr. Šárka Jankovská:

Senzorické vnímání, přetrvávající primární reflexy a jejich vliv na prožívání dítěte a schopnost se učit

28. 4. PÁTEK
Program v sekcích 

9:00 – 12:30

A

Mgr. Justýna Dočkalová:

Aplikovaná behaviorální analýza v praxi

B

Mgr. Ing. Ladislav Martinek:

Týmová a interdisciplinární spolupráce je více než prostý součet jednotlivců

C

Mgr. Jana Kalvachová, Mgr. Ivana Krabcová,

Mgr. Dana Křivková, Mgr. Lukáš Nálevka:

Podpůrná rozvojová skupina pro rodiče a děti

PaedDr. Hana Plachtová: Zkušenosti s využíváním metody FIE

Závěrečný společný program 
13:30 – 15:00

PhDr. Andrej Drbohlav: Agresivní a impulzivní projevy u dětí a mladistvých