SETKÁNÍ VÝCHOVNÝCH PORADCŮ
v jičíně

Termín: 15. 1. 2024

Místo:  Valdštejnovo nám.1, Jičín (Valdštejnský zámek – přednášková místnost vedle Porotního sálu)

HARMONOGRAM AKCE

8.00 – 8.30

Prezence

8.30 – 10.00

Specifika a vzdělávání mimořádně nadaných žáků

Lidé s vyšší mírou nadání jsou pro společnost velmi důležití. Díky svým nadprůměrným schopnostem, nápadům a tvůrčím přístupům přinášejí nové objevy a inovace v nejrůznějších oblastech. Aby se jejich nadání mohlo uplatnit, je nutné jej zavčas rozpoznat a rozvíjet. V příspěvku se pokusíme zodpovědět na otázky: Co to je nadání? Jak se projevují žáci s vyšší mírou nadání v ZŠ? Jaká jsou jejich specifika? Co může pedagog udělat pro jejich identifikaci a rozvoj? Co lze využít při práci s nadanými a MN žáky? Lze podporovat nadané a MN žáky systémově? Jak může škole pomoci PPP?

Mgr. Věra Čermáková

10.30 – 12.00

Simulovaná hodina, aneb ROZHODČÍ A RÁDCI – I. část

Častým problémem učitelů bývá, jak zařídit, aby ve škole pracovaly různé typy dětí většinu času vyučovací hodiny. Na dílně se ponoříme do role dětí a prožijeme aktivitu, která nabízí jedno z možných řešení tohoto problému. Aktivita umožňuje zaměstnat děti různé mentální úrovně a s různým tempem. Následně budeme reflektovat, díky čemu se daří děti efektivně zaměstnávat a jaké další benefity či rizika technika přináší. Diskutovat budeme i osvědčené metody, které za účelem individualizace používají účastníci workshopu.

Cíl: Na základě žité zkušenosti s konkrétní technikou účastníci pojmenují oblasti, které lze v kolektivu třídy individualizovat.

PhDr. Jitka Michnová

12.00 – 13.00

Obědová pauza

13.00 – 14.30

Simulovaná hodina, aneb ROZHODČÍ A RÁDCI – II. část

PhDr. Jitka Michnová