Oslavujeme

1. výročí otevření

Poradenského a vzdělávacího centra Královéhradeckého kraje v Trutnově.

29. 3. 2023

9.00 – 15.00 hod.

Akce se bude konat v učebnách na adrese:

 Lípová 223, 541 01 Trutnov.

Pro účast na akci je nutné provést registraci.

Účast je pro všechny zdarma.

Zajištěno bude drobné občerstvení.

HARMONOGRAM AKCE

Společný program

9.00 

Zahájení

9.15 – 11.00

Lidskost není zcela ztracena – odkaz díla J. A. Komenského současné společnosti

„Jan Amos Komenský měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z předpokladu, že věci lidské nejsou zcela v pořádku, ale nejsou také docela ztraceny. Ve světě špatných zpráv je možné vyprávět příběhy dobré, pravdivé a krásné. Příběhy dokládající důstojnost, hodnotu a vzácnost našeho lidství. Příběhy, které inspirují, proměňují, přináší radost, smíření nebo dokonce naději.“

Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., pedagog a komeniolog

Po společném programu bude následovat rozdělení do sekcí. Každý účastník si vybere jednu ze čtyř sekci, které se bude chtít zúčastnit, 

a zaregistruje se na ni.

V rámci všech sekcí bude v čase 13.00 – 13.30 obědová pauza. 

Program v sekcích
SEKCE 1

11.30 – 13.00

Žáci s náročným chováním 1

Trápí vás otázky co se s žákem děje? Proč nefunguje, tak jak očekávám? Proč se bezdůvodně objevuje apatie, agrese? Jaké jsou stresory a co se děje na úrovni mozku, když jsme ve stresu? Co dělat, když žáci vyrušují, provokují, ničí věci, perou se, nebo jsou naopak tiší, apatičtí? Jak si to ve třídě dlouhodobě nastavit tak, abychom společně vše dobře zvládli? Tyto a další otázky se pokusíme zodpovědět v našem setkání.

Mgr. Veronika Ješátková, speciální pedagožka a etopedka, vedoucí projektu Pro Zdraví Duše, který usiluje o posílení podpůrné sítě pro děti a mládež do 18 let v rámci prevence duševních onemocnění a podpory pro pedagogy ve školách v oblasti nestandardního chování žáků.

13.30 – 15.00

Žáci s náročným chováním 2

Navazující blok.

Mgr. Veronika Ješátková

SEKCE 2

11.30 – 13.0

TETRECOM

Diagnostická pomůcka TETRECOM je založená na technologii eye tracking a přináší možnost objektivního rozpoznání znalosti písmen a čísel u začínajících školáků. Je určena zejména pro pedagogy, speciální pedagogy a logopedy, kteří se věnují oblasti prvopočátečního čtení a psaní dětí v 1. a 2. ročníku základní školy. Součástí pomůcky je originální, software TETRECOM, který byl vyvinut na Pedagogické fakultě v Olomouci. Software je naše autorské dílo vytvořené na zakázku.

PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D., odborná asistentka USS Pedagogické fakulty UPOL, speciální pedagog – logoped, surdoped, psychoped.

Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D., odborný asistent USS Pedagogické fakulty UPOL, speciální pedagog – psychoped, dramaterapeut. 

13.30 – 15.00

„Případ s dítětem“ – čtenářská dílna

Prožijeme čtenářskou lekci určenou pro žáky 2. stupně v souladu s třífázovým modelem procesu učení – Evokace-Uvědomění-Reflexe. 

Mgr. Naděžda Dvořáková, speciální pedagog, lektorka dílen čtení a etické výchovy

SEKCE 3

11.30 – 13.0

ABA principy – Rozvoj verbálního chování u dětí s neurovývojovými poruchami

Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s behaviorální analýzou a jejím verbálním chováním. Představíme si, vyzkoušíme a ukážeme si nezbytné operandy pro rozvoj verbálního chování u dětí s neurovývojovými poruchami.

Mgr. Justýna Dočkalová, psycholog, terapeut

13.30 – 15.00

Kognice a adaptivní schopnosti v kontextu roku 2023

  • Evoluce, adaptivní algoritmy a schopnosti kognitivního zpracování
  • Fakta, realita a jejich rozšířené a alternativní modality
  • Metody kognitivní a behaviorální manipulace
  • Diagnostické nástroje poradenského psychologa
  • Nové možnosti mapování adaptivních schopností u dětí

Mgr. Ing. Ladislav Martinek, psycholog ve Speciálně pedagogickém centru v Rychnově nad Kněžnou

„Ve své práci rád kombinuji znalosti a zkušenosti z oblasti informačních technologií a psychologie. Se zájmen rozvíjím vlastní kompetence a dovednosti v psychologickém poradenství a využívám principů kognitivně behaviorální terapie. Východiskem pro práci s klienty je efektivní týmová spolupráce na jejich specifických zakázkách.“

SEKCE 4

11.30 – 13.0

Raná péče mostem k předškolnímu vzdělávání, pomáháme rodinám najít rovnováhu

Úvodní blok stručně představí preventivní službu raná péče a seznámí posluchače s celkovým zaměřením služby, kterou poskytuje vrchlabské středisko rodinám dětí se zdravotním postižením (0-7let). V rámci prezentace bude představena kazuistika dítěte, a to od začátku spolupráce rodiny se službou rané péče až po období začlenění dítěte do předškolního vzdělávání. Druhý blok přiblíží celkový koncept ambulantní aktivity: Nácviky sociálních a komunikačních dovedností“. Rovněž seznámí posluchače s kazuistikou dítěte, instruktážním videem a praktickou metodikou nejen pro rodiče, ale zejména pro pracovníky, kteří mohou prvky z metodiky, případně celou metodiku již zkoušet v rámci své pedagogické praxe.

Bc. Klára Sosnová, 

Ludmila Matějáková

středisko Světlo ve Vrchlabí, Pracoviště rané péče

13.30 – 15.0

Kdo si hraje, nezlobí

Netradiční aktivity pro rozvoj matematických představ, předčtenářské gramotnosti.

Jana Droščáková DiS, učitelka, speciální pedagog, logopedický preventista

Kompletní program akce ke stažení ZDE.

 

Akci pořádají: Pedagogicko-psychologická poradna Trutnov, Speciálně pedagogické centrum Trutnov, Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace – školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace