SETKÁNÍ VÝCHOVNÝCH PORADCŮ
Rychnov nad kněžnou

Termín: 17. 10. 2023 – již proběhlo

Místo: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, místnost 208 (2. patro)

HARMONOGRAM AKCE

8.00 – 8.30

Prezence

8.30 – 10.00

Specifika a vzdělávání mimořádně nadaných žáků

Lidé s vyšší mírou nadání jsou pro společnost velmi důležití. Díky svým nadprůměrným schopnostem, nápadům a tvůrčím přístupům přinášejí nové objevy a inovace v nejrůznějších oblastech. Aby se jejich nadání mohlo uplatnit, je nutné jej zavčas rozpoznat a rozvíjet. V příspěvku se pokusíme zodpovědět na otázky: Co to je nadání? Jak se projevují žáci s vyšší mírou nadání v ZŠ? Jaká jsou jejich specifika? Co může pedagog udělat pro jejich identifikaci a rozvoj? Co lze využít při práci s nadanými a MN žáky? Lze podporovat nadané a MN žáky systémově? Jak může škole pomoci PPP?

Mgr. Věra Čermáková

10.30 – 12.00

Zkušenost s dílnou čtení a psaní, její aktivizační a inkluzivní potenciál – I. část

Prožijeme evokační aktivitu Alfabox, čtenářskou lekci „Případ s dítětem“ určenou pro žáky 2. stupně. Prostřednictvím čtenářské lekce můžeme povzbudit žáky k uchopování literárního (i jiného) textu “po svém” a zájmu o to, co si o stejném textu myslí ostatní. Vyzkoušíme si aktivitu do dílny psaní Proč číst knihy. Společně pak budeme reflektovat zkušenosti se čtenářskou lekcí a dalšími aktivitami a hledat další příležitosti k využití lekce i použitých metod a postupů.

Mgr. Naděžda Dvořáková

12.00 – 13.00

Obědová pauza

13.00 – 14.30

Zkušenost s dílnou čtení a psaní, její aktivizační a inkluzivní potenciál – II. část

Mgr. Naděžda Dvořáková