8. ročník Konference pracovníků PPP a SPC KHK

Základní informace

Datum: 23. 4. – 26. 4. 2024  

Místo: OREA Resort Horal Špindlerův Mlýn

Motto

„Strach je reakce. Odvaha je rozhodnutí.“  

Winston Churchill

Společenské změny posledních let nás nutí reagovat a více přemýšlet o proměnách naší práce.

Hledání cest a způsobů, jakými můžeme transformovat naše zdroje do smysluplných nástrojů a postupů vyžaduje odvahu. Odvahu zkoušet nové metody, odvahu čelit neznámému a odvahu přijímat výzvy, které nám naše práce přináší.

Naše konference je prostorem pro setkání s lidmi, kteří sdílejí vášeň pro práci, jež může ovlivnit životy druhých. Prostorem, kde je možné získat nové nápady, sdílet zkušenosti a odnést si inspiraci pro další práci.

Přehrát video

A začneme již v úterý 23. 4. 2024 v 17:00 hod.

Nechte se pozvat na neformální zahájení konference, jehož vzácným hostem bude letos Mons. Josef Suchár, český římskokatolický kněz a jeden ze zakladatelů Sdružení Neratov, díky kterému znovu ožila osada Neratov v Orlických horách.

„Neratov je místo dávných zázraků“

Mons. Josef Suchár se zasloužil nejen o obnovu poutního místa, ale především o to, že v Neratově našla své místo pro život velká skupina lidí s handicapem. Vytváří zde mírumilovné společenství založené na sounáležitosti, práci a zodpovědnosti všech jeho členů.

Rychlý přehled odborného programu a registrace na volitelné bloky

23. 4. ÚTERÝ
Setkání s osobností

17.00 – 19.00

Mons. Josef Suchár: Neratov – místo dávných zázraků

Moderátoři: Bc. Alena Chmelíková

25. 4. ČTVRTEK
Program ve skupinách

9.00 – 13:00

A

PhDr. Kamila Balharová:

Rozvoj čtenářských dovedností u žáků I. a II. stupně

B

MUDr. Miroslav Novotný

ADHD a KBT přístup

C

doc. Ján Kaliský, Ph.D.

Konstantská metoda řešení morálních dilemat

24. 4. STŘEDA
Společný program 

8:30 – 10:30

prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.: Didaktická krása Komenského Labyrintu

10:45 – 12:45

MUDr. Petr Kopista: Úzkostné stavy a myšlenky

14:00 – 16:00

doc. Ján Kaliský, Ph.D.: Filozofování s dětmi a řešení morálních dilemat

16:30 – 18:00

Mgr. Hana Vojtová: Porozumění traumatu a přístup k traumatizovaným lidem

26. 4. PÁTEK
Program ve skupinách 

9.00 – 12.30

A

Mgr. Veronika Brychtová, Mgr. Šárka Jankovská:

Vliv motorického vývoje dítěte na úspěšnost ve škole

B

Mgr. Jitka Musilová, DiS.

Socio-emoční učení a jak podpořit kompetence pedagogů

C

Mgr. Ing. Ladislav Martinek

Využití principů kognitivně behaviorální terapie (KBT) v kontextu činnosti školského poradenského zařízení 

D

PhDr. Kristýna Červená, Mgr. Sylvie Sedláčková

Kariérové poradenství pro 3. tisíciletí  

Závěrečný společný program 
13:30 – 15:00

Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D.: Aplikace biblioterapie v moderních čítankách